Aljèb

Pou yo ka byen defini grandè fizik yo yo bezwen:

  • oubyen nonb ki eksprime valè mezi yo; yo rele yo grandè eskalè.
  • oubyen, nonsèlman valè mezi yo, men tou oryantasyon yo, sa vle di direksyon ak sans grandè fizik sa a ap egzèse aksyon li; yo rele yo grandè vektoryèl. Yo itilize yon bagay nou jwenn nan Matematik yo rele vektè (vektè polè oubyen vrè vektè)pou reprezante grandè sa yo.
  • Nan matematik yo itilize yon pakèt operasyon sou vektè ki sanble operasyon nou konn fè lekòl: Adisyon, soustraksyon ak pwodi. Men yo pa vle di menm bagay. Yo vinn avek kek lòt operasyon ak konsèp ki pa egziste lè nap pale de eskalè, tankou operasyon vektoryel, rotasyon e latriye.

Se donk konsèp matematik sa yo, ki mpap baw manti fasil pou konprann ke nou pral esplike nan paj sa yo :