Fizik an Kreyòl, Matematik pou Fizik

Fizik ak Matematik

Fizik, tankou Chimi, Jewoloji ak Astwonomi fè pati sa nou ka rele « Syans Fizik ». Yo itilize anpil Matematik. Moun ki etidye syans sa yo ap chache, fouye, wè si y a rive konnen rapò ki genyen ant « Enèji » ak « Bagay san vi yo » (Matyè). Yo bezwen Matematik la pou ede yo avanse nan jan yo konprann relasyon ki genyen ant 2 bagay sa yo.

Kisa Fizik la ye menm?

Jeneralman yo defini « Fizik » tankou syans ki bay detay sou relasyon ki genyen ant « Bagay san vi yo » ak « Enèji ». Nan sans sa a, nou ka jwenn anpil pati anndan Fizik la tankou fòm atòm yo, chalè, elektrisite, mayetis, optik ak anpil lòt ankò.

Moun ki fè « Fizik Eksperimantal », jan non an di l la, fè eksperyans pratik pou gade si sa yo panse a se sa vrèman. Yo itilize Matematik pou fè eksperyans sa yo.

Moun ki fè « Fizik Teyorik » itilize Matematik pou fè konprann mond fizik la epi anonse ki konpòtman li ka genyen. Moun sa yo depann de rezilta moun ki fè eksperyans yo.

Moun ki renmen fouye zo nan kalalou, ki renmen etidye tout ti detay menm lè yo poko ka wè l pratikman oubyen fè eksperyans la, fè sa yo rele « Fizik Matematik ». Fizik sa mande tout presizyon ak rigè ki genyen nan Matematik la. Atansyon, « Fizik Matematik » pa « Fizik Teyorik ».

Kòman nou ka separe Fizik la?

Tradisyonèlman nou ta ka separe Fizik la konsa :

Fizik KlasikFizik Modèn
Mekanik Newton
Tèmodinamik
Akoustik
Optik
Elektrisite
Mayetis
Teyori Chan Kwantik
Mekanik Relativite
Kosmoloji
Teyori kòd yo


Publicités