Jeyometri

Pwodui vektoryèl ak fo vektè

Vektè lib ak vektè fiks

Referansyèl

Translasyon

Rotasyon